liên lạc

Bạn bè, anh chị em và bạn đọc nếu có bất cứ điều gì cần chia sẻ với Minh Triết xin “của tin còn một chút này…” mà ghi lại đôi dòng ở phần bình luận bên dưới. Mọi người có thể sử dụng tài khoản khách gởi tin nhắn bằng cách điền nickname, địa chỉ email hoặc hay hơn sử dụng tài khoản facebook, gmail để đăng nhập.

Trong trường hợp tin xuân nhạy cảm “góp lời phong nguyệt, nặng nguyền non sông”  ( :p ) mọi người có thể gởi thư trực tiếp cho Minh Triết theo địa chỉ  [l y m i n h t r i e t @ g m a i l . c o m]

Mọi người nên dùng nickname hoặc địa chỉ email quen thuộc thường dùng để tránh “tin xuân đâu dễ đi về cho năng” mà mong ngóng đợi chờ…

Trân trọng.
Minh Triết