Đọc blog bạn và thấy hình như mình vừa đánh mất cái gì đấy rất quý giá. Bạn đã không biết rằng dù không nói ra mình vẫn luôn dõi theo từng bước chân bạn…

Bạn thân àh!

Read More →
Replies: 0 / Share:

Mình biết là mình đang bị nó kiểm soát.

Mình biết là nó không tốt cho bản thân mình

Mình cũng biết là nó như một con đĩa dai dẳng bám lấy mình

Mình biết là nó nguy hiểm nhưng mình không thể nào tách nó ra được

Từng làm công việc tư vấn, mình biết là con người ta thường không nhận ra được vấn đề của họ. Vấn đề là mình biết mình đang đối mặt với cái gì …

Read More →
Replies: 0 / Share:

14 điều Phật dạy

Mấy hôm nay không viết blog vì có việc bận. Tôi hôm qua lật quyển sổ tay cũ (định bỏ đi) đọc lại những dòng chữ ố vàng xưa cũ mình đã cẩn thận chép lại. Mười bốn điều Phật dạy, đọc thấy đơn giản nhưng … cũng không hề đơn giản. Có người nói bản chất của sự đơn giản là tư duy sâu sắc. Mười bốn điều Phật dạy sâu sắc tới mức nào thì mình cũng không biết, mình biết chắc là cả đời mình không sao làm hết được… khó quá. Dù sao cũng phải hết sức thôi.

Read More →
Replies: 0 / Share: