Chỉ là để ghi dấu một trong những ngày dài nhất của mình. The longest day!

Trong đầu có một số ý tưởng nhưng chưa ghi ra hết thành bài viết đàng hoàng.

một…

Xin lỗi các em, thực lòng mình phải xin lỗi các em. Chính mình đã kéo các em vào trong cuộc chiến này. Nghiệp này mình không gánh nổi.

Read More →
Replies: 0 / Share: