14 điều Phật dạy

14 điều Phật dạy

Mấy hôm nay không viết blog vì có việc bận. Tôi hôm qua lật quyển sổ tay cũ (định bỏ đi) đọc lại những dòng chữ ố vàng xưa cũ mình đã cẩn thận chép lại. Mười bốn điều Phật dạy, đọc thấy đơn giản nhưng … cũng không hề đơn giản. Có người nói bản chất của sự đơn giản là tư duy sâu sắc. Mười bốn điều Phật dạy sâu sắc tới mức nào thì mình cũng không biết, mình biết chắc là cả đời mình không sao làm hết được… khó quá. Dù sao cũng phải hết sức thôi.

Nào cố gắng lên và đừng bao giờ đầu hàng!

1/ Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình

2/ Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

3/ Ngu dốt nhất của đời người là dối trá

4/ Bi ai nhất của đời người là ghen tị

5/ Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình

6/ Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu

7/ Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã

8/ Đáng thương nhất của đời người là tự ti

9/ Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe

10/ Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng

11/ Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm

12/ Lễ vật cao qúy nhất của đời người là khoan dung

13/ Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là thiếu hiểu biết

14/ An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

Replies: 0 / Share:

You might also like …