chưa lập

Hồi nãy có nói chuyện với người bạn, mình buộc miệng bảo “Tam thập nhi lập”. Đứa bạn cười bảo “Tam thập nhi chưa lập”.

Màn hình khuya nhấp nháy xanh đỏ, bàn phím phân vân, chợt nhận ra không biết mình đang viết về cái gì nữa. Tự dưng thấy mình sao mà… không biết nói sao.

Ừ thì chưa lập thật. Ngay lúc này mình cũng biết là có nên hối tiếc vì đã chọn màu áo hay không hay không… có lẽ đó là cái mình “chưa lập” nhất.

Nếu mình không chọn màu áo đó…

Nếu mình không chọn nghề Trưởng…

Thì sẽ sao nhỉ… Không biết nữa.

You might also like …