điều có thể xảy ra

điều có thể xảy ra

Nếu bây giờ có một cơn mưa

Và tất cả mọi cửa sổ đều mở toang

Mở toang ra

Cả gian phòng mưa sẽ tràn vào

Mưa sẽ chọn nơi nào thấm ướt?

Tóc sẽ như sương rơi thành nhánh sông dài

trôi trong đêm khuya.

Cứ mặc kệ cho mưa đẫm

cả chiếc gối chưa kịp gói mộng.

Cứ mặc mưa nhảy múa khắp gian phòng,

không cần thiết thố lộ bất cứ điều gì.

Bởi đôi mắt cũng đã ướt

Long lanh những điều kỳ lạ.

Nếu bây giờ lập tức cơn mưa òa vỡ

Và tất cả mọi ưu tư, điều trăn trở

Mở toang ra.

Mở toang như những ô cửa sổ

Mưa sẽ tràn vào, tràn vào

Ướt đẫm trái tim.

Ướt đẫm niềm vui cùng nỗi buồn…

Nếu bây giờ lập tức có một cơn mưa

Và mọi thứ đều đẫm ướt …

Tất cả, chắc sẽ bình yên đâu đó …

Bông Giấy

Replies: 0 / Share:

You might also like …