ghi chép ngày 15 tháng giêng 2008

ghi chép ngày 15 tháng giêng 2008

… Thôi em nhé đi đi đừng ngoái lại

Ta một mình về tự nhớ tự quên

Ta một mình nghêu ngao lời ngây dại

Và một mình…

với phố…

lênh đênh…

NVN


Chỉ là để ghi nhớ 1 ngày thật đặc biệt

You might also like …