ghi chép ngày 24 tháng 11, 2008

Có hứng viết tiếp. Đang nghe bài này…

BECAUSE I LOVE YOU

(Stevie B)I got your letter from the postman just the other day
Vào một ngày anh nhận được thư em

So I desided to write you this song
Và mong ước viết cho em bài hát hày

Just to let you know
Chỉ là để em biết rằng

Exactly the way i feel
Tất cả những gì anh đã thầm nghĩ

To let you know my love is for real
Để em hiểu sự thật về tình yêu của anh

Because I love you
Bởi vì anh yêu em

I’ll do anything
Anh sẽ làm tất cả mọi điều

I’ll give you my heart, my everything

Anh sẽ trao cho em mọi thứ anh có và cả trái tim nữa

Because I love you

Bởi vì anh yêu em

I´ll be right by your side

Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em

To be your light, to be your guide
Sẽ là ngọn đèn để dẫn bước em đi

If you should feel that I don´t really care
Nếu em nghĩ rằng anh không hề quan tâm

And that you’re starting to loose ground

Và em thu mình lại…

Just let me reassure you

Để anh hứa lại với em rằng

That you can count on me

Em có thể tin tưởng vào anh

And that I’ll always be around

Rằng anh luôn luôn ở cạnh bên em..

Because I love you
Bởi vì anh yêu em

My heart is an open door
Trái tim anh luôn rộng mở

Girl, won’t you please come on in
Và tại sao, tại sao em không bước lại đây

Because I love you
Bởi vì anh yêu em

I´ll be right by your side
Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em

To be your light, to be your guide
Sẽ là ngọn đèn để dẫn bước em đi

If you should feel that I don´t really care
Nếu em nghĩ rằng anh không hề quan tâm

And that you’re starting to loose ground

Và em thu mình lại…

Just let me reassure you
Để anh hứa lại với em rằng

That you can count on me
Em có thể tin tưởng vào anh

And that I’ll always be around
Rằng anh luôn luôn ở cạnh bên em..

Replies: 0 / Share:

You might also like …