ghi chép ngày 9 tháng chạp 2008

Tôi tìm em em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung…

Replies: 0 / Share:

You might also like …