ngày dài nhất.

Chỉ là để ghi dấu một trong những ngày dài nhất của mình. The longest day!

Trong đầu có một số ý tưởng nhưng chưa ghi ra hết thành bài viết đàng hoàng.

một…

Xin lỗi các em, thực lòng mình phải xin lỗi các em. Chính mình đã kéo các em vào trong cuộc chiến này. Nghiệp này mình không gánh nổi.

hai…

mình tự hỏi, các em đến với gđ vì lý do gì – để nhận được sự bất công bằng ưh?

ba…

Rốt cuộc chỉ đến thế thôi sao?

bốn…

Không lẽ mình chửi thề. Smile with tongue out

năm…

Chửi xong mới nói tiếp. Làm sao có người nghĩ có thể làm được như vậy nhỉ mạo danh và vô sỉ đến như vậy. Thiệt tình muốn chửi 1… bài quá.

You might also like …