Tháng giêng ngon như một cặp môi gần…

Uh tự dưng ngày tết nhớ Xuân Diệu…

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi

Của ong bướm này đây tuần tháng mật
Này đây hoa của đồng nội xanh rì
Này đây lá của cành tơ phơ phất
Của yến anh này đây khúc tình si …


Ảnh chụp cây mai trước nhà tối mùng 1 tết… Năm nay không có mai… đi một dọc từ Sài Gòn đến Mỹ Thuận rồi vô tận trong vườn cũng không có mai, lác đác. Không pháo đã kém đi một phần, không mai thì không khí chẳng còn là không khí tết nữa… Tết mà buồn thấy ghê.

You might also like …